බෙන්ඩි කපාට කුටිය NO. 3P43, 28 / 11-01 / 12/2018 කාලය තුළ ෂැංහයි ඔටෝමෙචනිකා හි

ප්‍රදර්ශන නාමය: ෂැංහයි ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් ඔටෝ අමතර කොටස් ප්‍රදර්ශනය 2018

ලිපිනය: ෂැංහයි ජාතික සම්මේලන හා ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය

දිනය: 2018 නොවැම්බර් 28 - දෙසැම්බර් 01

ප්‍රදර්ශකයාගේ නම: තායිෂෝ බෙන්ඩි වෑල්ව් සමාගම, ලිමිටඩ්.

බූත් අංකය: 3p43

උපදේශනය හා සාකච්ඡා කිරීමට පැමිණෙන ගනුදෙනුකරුවන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

vd


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -14-2020